INTRO

Hier vind je geen vorm van (regulier) dieet dan ook. Maar een kijkje in de keuken van een vergeten eetpatroon. Zonder verleden geen heden. De mensheid is al snel het verleden vergeten, hierdoor gedoemd haar te herhalen. De mensheid lijkt niet te willen veranderen, ja we zijn goed in alles te willen veranderen, maar leren we wel van de lessen uit het verleden?

 

Waar ging het mis? toen de laatste jager-verzamelaar, boer werd, we afhankelijk ervan werden. Deze overgang was zeker niet op alle vlakken een verbetering. In de NTR documentaire "Het verhaal van Nederland" deel 1 jagers & Boeren ( 33:08 min deel van jager naar boer) laat men deze geschiedenis mooi zien. Iets wat we anno nu totaal uit het oog zijn verloren, leven zoals de natuur dit bedoeld heeft.

Aan de oppervlakte lijken we anders, we ontwikkelen ons, we bedenken nieuwe regels, nieuwe levensstandaard. Elke (nieuwe) generatie omarmt het nieuwe en schaft het oude af. We weten namelijk niet eens meer hoe we uit steen een gereedschap (werktuig) kunnen maken. Oude ambachten die verloren gaan. Zo is bijv. een werktuig maken uit steen, 2 miljoen jaar geleden allang vergaande glorie. En ook hoe we ons konden genezen vanuit de natuur, dat we een zelfgenezend vermogen hebben, dat het medicijn (oude geneeskunde) in de natuur ligt, vergeten en ons onbekend geworden. We dwalen steeds verder en verder af van de onze natuurlijke bron. Met gevolgen, we (chronisch) zieker zijn dan ooit, waar de mens vroeger stierf aan infecties, sterven we nu aan welvaartsziektes, door o.a. uitputting van het lichaam. Zelfs onze schijf van vijf is de weg kwijt.

 

Mijn naam is Jolanda, orthomoleculaire natuurvoedingsadviseur van Praktijk Natuurlijk Normaal.

Ik hoop u met de natuurlijke eetschijf wegwijs te maken wat het belang is van goede voeding en wat is nou goede voeding? Vullen we of voeden we onszelf en waar let je op? Maak het onbekende weer bemind.

Maak jouw eigen website met JouwWeb