Nawoord

Wetten der Natuur

Mensen dienen zich te houden
aan de wetten der natuur.
Wie daartegen dikwijls zondigt,
raakt zijn kracht kwijt op den duur.

Werken, hard en ingespannen
veel en lang, het kan geen kwaad.
Mits men maar bij tijd en wijle,
ook de kunst van rust verstaat.

Vraag aan de natuur, maar nimmer
al te lang een groot krediet.
Energie op afbetaling,
levert zij u stellig niet.

Energie kan slechts ontplooien,
wie daarvan voldoende heeft
en van hebben is pas sprake
als u zeer natuurlijk verstandig leeft.

Bron onbekend.